Win 10 Không Tắt Hoàn Toàn

Lúc bạn dìm “Shut Down” bên trên Windows 10 tuy vậy nắm bởi vì máy tắt hẳn thì này lại chuyển quý phái chính sách ngủ đông để lần sau khởi hễ vật dụng nhanh khô rộng. Nếu bạn gặp hiện tượng kỳ lạ này thì hãy xem thêm công việc dưới đây.

*
*
*
*
*
*