Từ win 8.1 xuống win 7

Tình hình là e đang cần sử dụng Win 8 mà lại có 1 số game e k chơi đc