THAY ĐỔI FONT CHỮ HỆ THỐNG TRÊN WIN 10

Lap của bản thân mình đang làm việc bản 1703. Do vọc vén đủ sản phẩm bắt buộc thay đổi font text mặc định bên trên win 10 cho nó "cá thể hoá". Ai dnai lưng nó tự biến thành font không giống chđọng không phải font bản thân chọn. Giờ vào apps( word, chrome,...) nghỉ ngơi start xuất xắc vào thiết đặt thì một fonts, bên cạnh desktop lại một font không giống. Font đẹp mắt dễ nhìn đọc thì ko nói làm những gì, đằng nàhệt như chữ thỏng pháp hết sức nặng nề đọc. Có chưng nào biết phương pháp phục sinh lại fonts mang đinc ban sơ không? Xin chỉ giáo!

Bạn đang xem: Thay đổi font chữ hệ thống trên win 10Thích
*
Yêu
*
Haha
*
Wow
*
Khóc
*
Giận
*
Thích

Xem thêm: How To Do A Key Or Green Screen Effect In Adobe After Effects Cs6

*

*
1
Bước 1 : Sao chép và dán đoạn code Registry tiếp sau đây vào tệp tin Notepad:Windows Registry Editor Version 5.00 "Segoe UI (TrueType)"="segoeui.ttf""Segoe UI Black (TrueType)"="seguibl.ttf""Segoe UI Blaông chồng Italic (TrueType)"="seguibli.ttf""Segoe UI Bold (TrueType)"="segoeuib.ttf""Segoe UI Bold Italic (TrueType)"="segoeuiz.ttf""Segoe UI Emoji (TrueType)"="seguiemj.ttf""Segoe UI Historic (TrueType)"="seguihis.ttf""Segoe UI Italic (TrueType)"="segoeuii.ttf""Segoe UI Light (TrueType)"="segoeuil.ttf""Segoe UI Light Italic (TrueType)"="seguili.ttf""Segoe UI Semibold (TrueType)"="seguisb.ttf""Segoe UI Semibold Italic (TrueType)"="seguisbi.ttf""Segoe UI Semilight (TrueType)"="segoeuisl.ttf""Segoe UI Semilight Italic (TrueType)"="seguisli.ttf""Segoe UI Symbol (TrueType)"="seguisym.ttf""Segoe MDL2 Assets (TrueType)"="segmdl2.ttf""Segoe Print (TrueType)"="segoequảng bá.ttf""Segoe Print Bold (TrueType)"="segoeprb.ttf""Segoe Script (TrueType)"="segoesc.ttf""Segoe Script Bold (TrueType)"="segoescb.ttf""Segoe UI"=-Cách 2: Clichồng chọn File > Save AsCách 3: Tại mục Save as type, chúng ta chọn All Files và đặt tên mang lại file, lưu giữ phần đuôi không ngừng mở rộng của file mà bạn lưu là .reg > Save.Bước 4: Kích đúp con chuột vào tệp tin .reg nhưng mà chúng ta vừa giữ nhằm "thêm" vào Registry.Bước 5: Click lựa chọn Yes > OKBước 6: Cuối cùng khởi rượu cồn lại máy tính của người sử dụng nhằm hoàn chỉnh quy trình.Nguồng Dương Huyền NA ( quantrivới.com)