TẠO KHUNG ẢNH 3D BẰNG PHOTOSHOP

Cách tạo ra form viền ảnh rất đẹp bởi photoshopHôm ni mình đã làm cho một bài lý giải cho chúng ta một cách để tạo nên form viền đến hình ảnh chụp thiên nhiên với cảm giác tương đối đẹp mắt giống như kiểu hình họa 3D, thông thường hoàn toàn có thể lúc hình họa bạn chụp cùng blover màu kết thúc thấy khá bình thường tuy vậy nhiều khi tạo nên nó dòng viền size bảo phủ những hết sức độc và rất dị. Sau đây là một vài ba hình hình ảnh mà mình đã chế tác form viền rất lâu đi in ra nhằm treo